Национални дни
на Неформалното Образование

Предварителна програма на Националната конференция:
13-15 октомври 2022г., гр. София

Мобилни визити
и подготвителни събития
13.10.2022

13 октомври 2022г

Бизнес форум
“Неформално образование и предприемачество”

МЯСТО
Ректорат на СУ

13 октомври 2022г
09:00 – 14:00

Мобилни визити и майсторски класове

(Всяка организация или лидер на добра практика може да стане домакин на мобилна визита, майсторски клас или друг вид теренна работа)

МЯСТО
По маршрути (ще се уточнят на база подадени заявки за домакинство)

13 октомври 2022г
16:00 – 18:00

Студентска секция

(Всеки студент / докторант може да представи свои разработки или проучвания)

МЯСТО
Зала 1, Ректорат

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
14.10.2022 (9:00-9:20)

14 октомври 2022г
09:20 – 10:20

Панелни дискусии – първа част

Новите предизвикателства и перспективи пред свързаността между формално, неформално и информално образование

МЯСТО
Аула, Ректорат

14 октомври 2022г
10:20 – 11:20

Панелни дискусии – първа част

Социалните функции на неформалното образование в условия на криза (научени уроци по време на една пандемия)

МЯСТО
Аула, Ректорат

14 октомври 2022г
11:20 – 12:20

Панелни дискусии – първа част

Дигиталното учене и обучение в неформалното образование – шанс и предизвикателство за образователните системи в пост-кризисни времена

МЯСТО
Аула, Ректорат

14 октомври 2022г
12:00 – 18:00

Ден на отворените врати
на ФП


Официално откриване в 12:30

МЯСТО
Централно фоайе, Ректорат

ОБЕДНА ПОЧИВКА
(12:20-13:30)

14 октомври 2022г
13:30 – 14:30

Панелни дискусии – втора част

Образование и обучение за възрастни

МЯСТО
Аула, Ректорат


Професионализация и кариерно развитие в и чрез неформалното образование

МЯСТО
Нова конферентна зала, Ректорат

14 октомври 2022г
14:30 – 15:30

Панелни дискусии – втора част

Младежка работа и неформално образование

МЯСТО
Аула, Ректорат


Анимация, изкуства, спорт и неформално образование

МЯСТО
Нова конферентна зала, Ректорат

КАФЕ ПАУЗА
(15:30–16:00)

14 октомври 2022г
16:30 – 18:30

Тематични сесии

Постерна сесия
(тематично представени към всяка секция)


Изследвания и добри практики за възрастни

МЯСТО
Зала 2, Ректорат


Изследвания и добри практики за студенти и младежи

МЯСТО
Нова конферентна зала, Ректорат


Изследвания и добри практики в общностите

МЯСТО
Aуд. 59

14 октомври 2022г
16:30 – 18:30

Тематични сесии

Представяне на собствен опит
(изследвания, проекти, добри практики)


Европейски изследвания и добри практики
(на английски)

МЯСТО
Аула, Ректорат


Изследвания и добри практики за деца и ученици

МЯСТО
Зала 1, Ректорат

19:00ч.

Работна вечеря

ТЕМАТИЧНИ
РАБОТНИ ГРУПИ
15.10.2022

15 октомври 2022г
9:00 – 14:00

Тематични работни групи

Изработване на становища и предложения към институциите


Професионализация на неформалното обучение и образование

МЯСТО
Зала 1


Перспективи и подкрепи на свързаността между формалното и неформалното образование

МЯСТО
Зала 2


За посоките и средствата на консолидиране на организациите и дейностите в сектора на неформалното образование

МЯСТО
Aуд. 59

Диалог с
институциите:

  • Интегрираните образователни мрежи като модел на свързаността и континуитета между формалното, неформалното и информалното образование
  • Професионализация и кариерно развитие в неформалното образование
  • Центровете за подкрепа на личностното развитие – предизвика телства и перспективи
  • Младежка работа и неформално образование
  • Доброволчество, предприемачество и неформално образование
  • За читалищата като настояще и бъдеще
  • Валидиране на компетентности

Инициативата ще се реализира
в периода:

13-15 октомври 2022г

Регионални дни на Неформалното Образование

Регионални дни на неформалното образование, интегриращи събития и форуми на местно равнище – теренни визити и представяне на добри практики, кръгли маси, демонстрации, базари и др.

/координирани центрове за подкрепа на личностното развитие/

14-15 октомври 2022г

Национална Конференция
/с международно участие/

на тема: „Кризисни предизвикателства и пост кризисни перспективи на неформалното образование в България“

гр. София,
Ректорат на Софийски Университет.

Свържете се с нас

Участие в инициативата могат да вземат kakто организации и неформални екипи, така и физически лица с опит и интерес към сферата.

Всеки, взел участие в конференцията ще получи сертификат.