НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

13-15 октомври 2022, гр. София

Националните дни на неформалното образование са партньорска инициатива на над 30 български институции и организации от всички образователни сектори и степени, които развиват иновативни практики за неформално обучение и образование за учещи през целия живот от всички възрасти.

Програмата на “Дните” интегрира разнообразни събития и форуми, които целят да популяризират сред широк кръг публики постиженията и приносите на неформалното учене, обучение и образование в България. Инициативата ще се реализира в периода 13 – 15 октомври 2022 г. , като ще включва:

13–15 октомври 2022г


Регионални дни на неформалното образование, интегриращи събития и форуми на местно равнище – теренни визити и представяне на добри практики, кръгли маси, демонстрации, базари и др. (координирани от центровете за подкрепа на личностното развитие)

14–15 октомври 2022г


Национална конференция (с международно участие) на тема „Кризисни предизвикателства и пост-кризисни перспективи на неформалното образование в България“, София, Ректорат на Софийски университет.

Заявка за УчастиеСвържете се с нас

Участие в инициативата могат да вземат както организации и неформални екипи, така и физически лица с опит и интерес към сферата.

МЕЖДУНАРОДНА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема:


НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК

4 – 6 ноември 2018 г., София

Конференцията се посвещава на 130-та годишнина на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и 10-та годишнина на специалност Неформално образование

(архивни кадри)

НКНФО 2021
I-ра Национална Конференция на Неформалното Образование
(архивни кадри)

В МОМЕНТА АКТУАЛИЗИРАМЕ
ТАЗИ СЕКЦИЯ

Молим да ни извините
за неудобството, този раздел от сайта
ще е наличен съвсем скоро!

Свържете се с нас
за повече информация