Покана


ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

13-15 ОКТОМВРИ 2022 Г.
гр. София

Национални дни на неформалното образование
са партньорска инициатива на над 30 български институции и организации от всички образователни сектори и степени, които развиват иновативни практики за неформално обучение и образование за учещи през целия живот от всички възрасти.

Програмата на Дните интегрира разнообразни събития и форуми, които целят да популяризират сред широк кръг публиkи постиженията и приносите на неформалното учене, обучение и образование в България.

Инициативата ще се реализира
в периода:

13-15 октомври 2022г

Регионални дни на Неформалното Образование

Регионални дни на неформалното образование, интегриращи събития и форуми на местно равнище – теренни визити и представяне на добри практики, кръгли маси, демонстрации, базари и др. /координирани центрове за подкрепа на личностното развитие/

Участие в инициативата могат да вземат както организации и неформални екипи, така и физически лица с опит и интерес към сферата.

14-15 октомври 2022г

Национална Конференция
/с международно участие/

на тема: „Кризисни предизвикателства и пост кризисни перспективи на неформалното образование в България“

гр. София,
Ректорат на Софийски Университет.

Всеки участник в конференцията (автор, презентатор или  слушател), ще получи сертификат.

КРАТКа програма на
Дните на неформалното
образование:

С цел Дните на неформалното образование да адресират адекватно опита и потребностите на широк кръг заинтересовани лица, включените в програмата събития и форуми се очаква да представят постиженията у нас в няколко  приоритетни направления:

 • Научно-приложни изследвания и постижения;
 • Институционален диалог и официални политики в полето на неформалното образование;
 • Добри практики и авторски модели;
 • Социално и бизнес предприемачество в неформалното образование;
 • Професионализация на неформалното образование.

Организаторите на форума си запазват правото да внасят несъществени промени в програмата на форума.

КУЛТУРНА ПРОГРАМА
12.10.2022

Авторски театрален спектакъл на деца и младежи от образователна програма
“Театър в училище” към фондация „Пространства“

(19 ч., Студентски дом, пл. Народно събрание)

Пред-конферентна
програма
13.10.2022

13 октомври 2022г.
09:00 – 13:00

МОБИЛНИ ТЕРЕННИ ВИЗИТИ

МЯСТО
По график

→ Записване за Mобилни Визити

13 октомври 2022г.
13:00 – 18:00

УНИВЕРСИТЕТСКИ БИЗНЕС ФОРУМ

Линк към Онлайн Участие:
→ Кликнете тук

МЯСТО
Аула и фоайе „Яйцето“, Ректорат на СУ

13 октомври 2022г.
14:00 – 14:30

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ФП

Откриване

МЯСТО
Централно фоайе, Ректорат

13 октомври 2022г.
15:30 – 18:30

СТУДЕНТСКА СЕКЦИЯ
„ОТ СТУДЕНТИ – ЗА СТУДЕНТИ“

Линк към Онлайн Участие:
→ Кликнете тук

МЯСТО
Аула, Ректорат

Конферентна програма
14.10.2022

14 октомври 2022г.
09:00 – 16:00

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ФП

Продължение

МЯСТО
Фоайе пред Аула

14 октомври 2022г.
8:30 – 9:00

ПАНЕЛНИ ДИСКУСИИ – ПЛЕНУМ

Регистрация

МЯСТО
Аула

14 октомври 2022г.
09:00 – 09:15

ПАНЕЛНИ ДИСКУСИИ – ПЛЕНУМ

Официално откриване

Линк към Онлайн Участие:
→ Кликнете тук

МЯСТО
Аула

14 октомври 2022г.
09:15 – 10:30

ПАНЕЛНИ ДИСКУСИИ – ПЛЕНУМ

Новите (традиционни и дигитални) предизвикателства и перспективи пред свързаността между формално и неформално образование в България

Линк към Онлайн Участие:
→ Кликнете тук

МЯСТО
Аула

Кафе пауза

14 октомври 2022г.
09:00 – 09:15

ПАНЕЛНИ ДИСКУСИИ – ПЛЕНУМ

Социалните функции на неформалното образование

Линк към Онлайн Участие:
→ Кликнете тук

МЯСТО
Аула

Обедна почивка

14 октомври 2022г.
13:30 – 14:45

Панелни дискусии – паралелна сесия

Кариерно образование и консултиране
в неформалното образование

Линк към Онлайн Участие:
→ Кликнете тук

МЯСТО
Аула


Образование и обучение за възрастни

Линк към Онлайн Участие:
→ Кликнете тук

МЯСТО
Нова Конферентна Зала

14 октомври 2022г.
14:45 – 16:00

Панелни дискусии – паралелни сесии

Младежка работа и неформално образование

Линк към Онлайн Участие:
→ Кликнете тук

МЯСТО
Аула


Анимация, спорт, изкуства и
неформално образование

Линк към Онлайн Участие:
→ Кликнете тук

МЯСТО
Нова Конферентна Зала

Кафе пауза

14 октомври 2022г.
16:50 – 18:35

Тематични сесии – паралелна програма

Европейски изследвания и добри практики в неформалното образование
(ZOOM международна сесия с работен език английски)
Модератор: Sofia Ronkko (Finland)

Линк към Онлайн Участие:
→ Кликнете тук

МЯСТО
Аула

14 октомври 2022г.
16:30 – 18:30

Тематични сесии – паралелна програма

Приемственост и иновации в неформалното образование

Линк към Онлайн Участие:
→ Кликнете тук

МЯСТО
Нова Конферентна Зала


Парадигми и подходи към професионализацията на неформалното образование

Линк към Онлайн Участие:
→ Кликнете тук

МЯСТО
Зала 1


Авторски модели и добри практики

Линк към Онлайн Участие:
→ Кликнете тук

МЯСТО
Зала 2


Неформално образование и предприемачество

Линк към Онлайн Участие:
→ Кликнете тук

МЯСТО
Ауд. 59


Постерна сесия

МЯСТО
Централно фоайе, Ректорат

РАБОТНА ВЕЧЕРЯ
(19:00–21:00)

(Ресторант “Алма Матер”)

ТЕМАТИЧНИ
РАБОТНИ ГРУПИ
15.10.2022

15 октомври 2022г.
9:00 – 14:00

Тематични работни групи

Управление и професионализация на неформалното обучение и образование

МЯСТО
Зала 1


Перспективи и подкрепи на свързаността между формалното и неформалното образование

МЯСТО
Зала 2


За посоките и средствата на консолидиране на организациите и дейностите в сектора на неформалното образование

МЯСТО
Aуд. 59

Диалог с
институциите:

 • Интегрираните образователни мрежи като модел на свързаността и континуитета между формалното, неформалното и информалното образование
 • Професионализация и кариерно развитие в неформалното образование
 • Центровете за подкрепа на личностното развитие – предизвика телства и перспективи
 • Младежка работа и неформално образование
 • Доброволчество, предприемачество и неформално образование
 • За читалищата като настояще и бъдеще
 • Валидиране на компетентности

ИНДИВИДУАЛНИ ФОРМИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

Форми на индивидуално участие:

 • Слушател
 • Автор / съавтор (доклад или постер с устна презентация)
 • Автор (устна презентация);

Всеки автор ще получи подкрепа от редакционната колегия на Конференцията, като докладът му ще бъде рецензиран по процедурата на сляпото рецензиране и ще бъде предложен за публикуване в подходящо реферирано или не реферирано издание (електронен конферентен сборник на сайта на Университетското издателство на Софийския университет „Св. Климент Охридски“).

Такси за индивидуални участници в конференцията:

Устна презентацияПубликация + Устна ПрезентацияБез презентация
ПрисъственоОнлайнПрисъственоОнлайнПрисъственоОнлайн
Автор50 лв.30 лв.80 лв.50 лв.хх
Докторант / Съавтор30 лв.20 лв.50 лв.30 лв.хх
Слушателхххх50 лв.40 лв.
Студентхххх0 лв.0 лв.

Срокове и изисквания към авторите

СРОКОВЕ:

 • Теми и резюмета: до 31.07.2022
 • Пълен текст: до 31.08.2022
 • Одобрение / обратна връзка: до 15.09.2022
 • Окончателна програма: 01.10.2022

Организационно / Екипно участие

в Дните на Неформалното Образование и съпътстващите събития

Форми на участие:

 • Домакин на мобилна визита;
 • Инициатор на събитие в програмата на Националните / регионалните дни на неформалното образование;
 • Участник / представител в тематичните работни групи (15.6.2022 г.)

Информационна среща 

Желаещите организации могат да участват в онлайн информационно-консултативна среща, която ще се състои на 27 юни 2022 г. от 11 ч. в ZOOM. На нея ще се даде допълнителна информация относно възможностите за екипно / организационно участие в Регионалните дни на неформалното образование и конференцията.

→ Join Zoom Meeting

Meeting ID: 842 6780 6508
Passcode: z4J73J

Нашите
Партньори