Индивидуален Участник

Всички участници и слушатели ще получат по електронен път информационен пакет, съдържащ програма на форума, списък на участниците, рекламна информация за партньорските организации и рекламодатели.

Участващите присъствено ще получат материалите и на хартиен носител. Участието на студентите (редовна форма на обучение) е безплатно във всички дейности, което се удостоверява с приложено към заявката копие на документ за студентски статут).

СРОКОВЕ:

  • Теми и резюмета: до 31.07.2022
  • Пълен текст: до 31.08.2022
  • Одобрение / обратна връзка: до 15.09.2022
  • Окончателна програма: 01.10.2022

ИЗИСКВАНИЯ:
(линкове за изтегляне)

Постерни презентации
Доклади
Указание за Оформление

Национална Конференция „Кризисни Предизвикателства и Посткризисни Перспективи на Неформалното Образование в България“


Консултативна среща за авторите (презентация)
10 юни 2022 г.

Изтегляне на Презентацията


ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ

Анулиране на участието
При анулиране на участието не е възможно връщане на внесени такси правоучастие​, като се запазва правото за ползване на електронно достъпните материали и публикации от форума.

Достъпност
Конферентните зали са достъпни за хора с ограничена мобилност​

Настаняване
При поискване регистрираните участници ще получат списък с места за настаняване в близост до конферентните сгради.​

 

 

Заявка за участие

Молим, отбележете Вашите опции за участие!

Вид Участник :
+ -3 more
Тип Презентация :
+ -3 more
Форма на Участие :
+ -3 more
Куверт за Гала Вечеря :

Поради актуалната ситуация на нарастваща инфлация, която засяга и кетъринг услугите в страната, крайната цена за куверта ще бъде договорена преди самата конференция, като организаторите ще информират своевременно всички заявили желание да се включат.

+ -3 more
Нощувки в Хотел :

Организаторите ще се свържат с Вас за съдействие

+ -3 more
Срокове и Изисквания :

Всички публикации (докладите, постери) ще бъдат представяни устно в хибридни тематични сесии и публикувани въз основа на препоръка от научните рецензенти по процедурата на сляпото рецензиране в периодични научни издания, конферентен електронен сборник, Годишник на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, книга Педагогика, и/или във втория том на Антология Неформално образование (2023).

При желание от страна на участника презентациите могат да бъдат публикувани в електронния сборник от конференцията.

+ -4 more
Съгласие :

Давам съгласието си за публикуване в препоръчано от рецензентите научно издание (електронен сборник с публикации от конференцията – доклади, презентации и постери, научно списание, Годишник на Софийския университет, или Антология неформално образование, 2023).

+ -4 more
Clear selection

 

Описание